For leverandører

​Vi skal være interessante for leverandører i food og non-food branchen, der kan acceptere at samhandelsaftalerne er ens for alle, uanset om man er en stor eller lille virksomhed/forening.


Som udgangspunkt optager vi maximum 3 leverandører i hver af landets 5 regioner indenfor samme branche, medmindre en leverandør også fremstiller eller sælger nicheprodukter, der kan være attraktive for vores aktionærer.

Vi stiller følgende krav til leverandører, der ønsker at indgå som samhandelspartner:

  • ​Virksomheden skal - eller være indstillet på i samhandelsperioden- at være medlem af en anerkendt arbejdsgiverorganisation for at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for de ansatte i virksomheden.
  • ​Virksomheden skal have en bæredygtig profil og en nedfældet miljøpolitik.

Prik Nu tilbyder:

  • ​Adgang til direkte markedsføring og kontakt til selskabets aktionærer.
  • Loyal profilering af leverandørens samhandelsaftale overfor alle værende og kommende aktionærer i forbindelse med Prik Nu’s virksomhedsbesøg.
  • Adgang til at deltage på Prik Nu’s aktionæraktiviteter som fyraftensmøder og studieture over flere dage, hvor der er mulighed for netværk med aktionærer og Prik Nu’s bestyrelse.

​​

Indgåelse af aftale:

Direktøren indleder forhandlinger omkring en eventuel samhandelsaftale. Leverandøren og aftalen skal endeligt godkendes af Prik-Nu’s bestyrelse. Såfremt en leverandør opkøbes eller fusioner med en anden virksomhed fortsætter aftalen perioden ud, medmindre den ønskes opsagt straks i forhold til gældende regler af Prik Nu eller den nye virksomhedsejer.

Vores leverandør

Nedenunder kan du se vores leverandører

Følg vores Facebook gruppe for medlemmerne og hold dig opdateret

checked  Ejes 100% af brugerne

checked  I fællesskab er vi stærke

checked  Bedste Leverandøraftaler

Kontaktoplysninger

A/S Professionelt Indkøb NU

Reventlowsgade 14, 1651 København V

Tlf.: 21 67 61 75

Tlf.: 33 55 77 32 

E-mail: rk@priknu.com